Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 14 2019

Zycienablogu
Zycienablogu
0890 51d2 390
Reposted fromabsurdalna absurdalna viazapachsiana zapachsiana
Zycienablogu
Mój ojciec radził, żeby nigdy nie roztrząsać powodów decyzji, kiedy już klamka zapadnie. 
— Andrew Motion - "Silver. Powrót na Wyspę Skarbów"
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viazapachsiana zapachsiana
Zycienablogu
6692 723e 390
Reposted fromikhakima ikhakima viaawaken awaken
Zycienablogu
Nigdy nie akceptuj swojej sytuacji, jeśli nie jest taka, jakiej pragniesz. Zasługujesz na więcej. Zasługujesz, żeby wygrać. Wyrzuć z głowy wszystkie inne bzdury i pomyśl o tym, czego chcesz.
— Samantha Young
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaawaken awaken
Zycienablogu
5053 6f9d 390
Reposted frompiehus piehus viaawaken awaken
Zycienablogu
5410 cb46 390
Reposted frompiehus piehus viaawaken awaken

July 02 2019

Zycienablogu
Co mnie najbardziej martwi to cały ten czas, który straciliśmy.
— Gabriel Garcia Marquez - "Sto lat samotności"
Reposted fromdeviate deviate viazapachsiana zapachsiana
Zycienablogu
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viazapachsiana zapachsiana
Zycienablogu
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna

March 08 2019

Zycienablogu
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawaken awaken

February 18 2019

Zycienablogu
Bo tak to w życiu bywa, że ludzie przychodzą i odchodzą, mydląc oczy, że ważni jesteśmy, że nasze zdanie ma znaczenie, że to, że tamto, że sramto. A potem pyk. I ich nie ma.
Reposted fromchao-as chao-as viaawaken awaken

October 27 2018

Zycienablogu
Kocham cię. Bardzo. Czasem nie będę się do ciebie odzywał, będę na ciebie zły, albo ty będziesz zła na mnie i nie będziesz się do mnie odzywać. Będziemy się kłócić, będziemy mieć różne opinie na dany temat, ale chcę, żebyś pamiętała, że zawsze będę cię kochał. Nawet wtedy, kiedy coś będzie nie tak. Zawsze będziesz dla mnie najważniejsza. Nigdy o tym nie zapominaj.
— about last night
Reposted fromoutofmyhead outofmyhead viathesmajl thesmajl

October 26 2018

Zycienablogu
5242 8457 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazapachsiana zapachsiana
Zycienablogu
Żeby uleczyć ranę, musisz przestać ją dotykać.
Reposted fromxalchemic xalchemic viazapachsiana zapachsiana
Zycienablogu
4412 d7d2 390
Reposted fromblackmail90 blackmail90 viagaypreacher gaypreacher
Zycienablogu
9697 1c9b 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagaypreacher gaypreacher

May 12 2018

Zycienablogu
4583 406b 390
Reposted byki-adicupcakeofdarknessInfeliceseaweedSkydelanblackheartgirlMournfulverdantforce

May 11 2018

Zycienablogu
Przebywając z kimś przejmujemy zachowania, słownictwo, czasem poglądy, albo przynajmniej jakoś, nasz własny sposób bycia, jest lekko przesiąknięty obecnością tej drugiej osoby.
— K.
Reposted fromMeneroth Meneroth viazapachsiana zapachsiana
Zycienablogu
Ten sam błąd popełniony drugi raz już nie jest błędem - to wybór.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl