Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

Zycienablogu
0766 9bfd 390
Reposted frompikkumyy pikkumyy viaawaken awaken
Zycienablogu
7825 6386 390
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viazapachsiana zapachsiana

April 16 2017

6061 7b1d 390
Reposted fromjuan juan viagaypreacher gaypreacher
Zycienablogu
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0
Reposted fromhorrordisco horrordisco viaawaken awaken
Zycienablogu
Kiedy coś przestaje boleć, przestaje mieć znaczenie.
— Stephen King
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawaken awaken
Zycienablogu
2605 c539 390
Reposted frombe-yourself be-yourself viaawaken awaken
Zycienablogu
życzę Ci jak najlepiej, naprawdę. nie jestem w stanie tego wysłać, ale mam nadzieję, że każdy kolejny dzień sprawi Ci radość i że zdobędziesz w życiu wszystko to, czego zapragniesz. jednocześnie Ci wybaczam. jest w życiu jeszcze tak wiele rzeczy, których nie jesteś w stanie pojąć. bądź szczęśliwa, nawet z nim, ale z dala ode mnie.
— mg
Reposted fromawaken awaken
Zycienablogu
Wybacz sobie w ciągu najbliższych pięciu minut, bo nic tak nie dekoncentruje jak wściekłość na samego siebie.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viaawaken awaken

April 11 2017

Zycienablogu
Są słowa jak drzazgi, które wchodzą głęboko pod skórę. Tkwią w niej, dopóki się ich nie wyciągnie. Bolą za każdym, nawet najmniejszym dotknięciem. Są też słowa sztylety. Jedno pociągnięcie i człowiek ma rozprute serce. Są słowa, które zostają w nas na zawsze i takie, 0 których zapominamy po kilku minutach.
— Gabriela Gargaś – W plątaninie uczuć
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaawaken awaken
Zycienablogu
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer viaawaken awaken

April 09 2017

Zycienablogu
3725 25e3 390
Reposted fromrawecka rawecka viazimnydzienn zimnydzienn
Zycienablogu
9680 18ce 390
Reposted fromgalaxyfucker galaxyfucker viazimnydzienn zimnydzienn
Zycienablogu
wszystko mnie kurwa wkurwia
Reposted fromdotknij dotknij viazimnydzienn zimnydzienn
Zycienablogu
3597 db52 390
Zycienablogu
8828 7c0b 390
Zycienablogu
Gdyby.
Czy istnieje smutniejsze słowo?
— F. Therese
Zycienablogu
Po prostu tęsknię za Tobą. Tylko tyle.
Reposted fromMissStardust MissStardust viazimnydzienn zimnydzienn
Zycienablogu
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viazimnydzienn zimnydzienn
Zycienablogu
Facebook:Znacie moje imię, nie znacie mojej historii
Zupa:Znacie moją historię, nie znacie mojego imienia
— dokładnie
Reposted frombadz-przy-mnie badz-przy-mnie viaawaken awaken

April 08 2017

Zycienablogu
Chciałbym Cię mieć w domu na jesień. (...) I słuchać jak patrzysz w sufit, myśląc nad tym, że pięknie jest. I zamykać Twoje oczy swoimi ustami. I usypiać Cię swoim oddechem. (...) . I uciec z Tobą gdzieś.
I żyć.
— Mikołaj Bajorek, czyli Bard od Siedmiu Boleści
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl