Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2017

Zycienablogu
Zastanawiam się, ilu osobom nie udaje się być z tymi, których pragną i kończą z innymi tylko z rozsądku.
— Fannie Flagg - Smażone zielone pomidory
Reposted fromdelain delain viasouxie souxie
Zycienablogu
Milczenie nie jest złotem. Milczenie jest paskudnym kłamstwem. Milczenie jest najpaskudniejszym ze wszystkich kłamstw.
— M. Hłasko "Pijany o dwunastej w południe"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasouxie souxie
8056 8f87 390
Reposted fromkostuchna kostuchna viasouxie souxie
Zycienablogu
Albo wchodzisz do mojego życia, albo z niego znikaj. Proszę, nie stój w progu...
Reposted fromxalchemic xalchemic viasouxie souxie
Zycienablogu
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Zycienablogu
Pamiętaj, że jesteś orłem, dlaczego masz dziobać jak kura? Dlaczego wystarcza ci tak mało?
— Milena Agus
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Zycienablogu

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boje się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
Zycienablogu
Spójrz na własne myśli z pewnego dystansu.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawaken awaken
Zycienablogu
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz – "Szkoła żon"
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaawaken awaken
Zycienablogu
Drogi prawdziwej miłości nigdy nie są proste.
— Sarah Pinborough
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawaken awaken
Zycienablogu

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromlovvie lovvie viaawaken awaken
Zycienablogu
Skasowałem jej numer, ale wciąż znam go na pamięć.
— Jakub Żulczyk / Ślepnąc od świateł
Reposted fromsouxie souxie viaawaken awaken
1459 d0d5 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaawaken awaken
0188 a161 390
Reposted frombrumous brumous viaawaken awaken
Zycienablogu
Są pewne pytania, których się nie zadaje z obawy przed odpowiedzią.
— Agatha Christie
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viaawaken awaken
Zycienablogu
W życiu jest tak, że czasami musisz się zderzyć ze ścianą. Musisz nabić sobie potwornego guza. I wtedy ktoś, prawdopodobnie, jebnie cię jeszcze prosto w brzuch. Wówczas sobie przypomnisz, jak fantastycznie jest mieć płuca. Jak cudowny jest każdy bezproblemowy oddech. Jak cudowny jest krzyk.
A później? Później musisz wstać, oprzytomnieć i rozwalić tę ścianę, albo ją obejść.
Wstań, więc. Ja próbuję.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viazapachsiana zapachsiana
Zycienablogu
Ty zszyj mnie, a ja ciebie.
— Koniec Świata; Cynamon
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viazapachsiana zapachsiana
Zycienablogu
Jak Ci na kimś zależy to wypadałoby powalczyć.
Reposted fromzbieractwa zbieractwa viazapachsiana zapachsiana
Zycienablogu
- Cześć, co u Ciebie?
- Prawie wszystko po staremu.
- Prawie? Co jest nie tak?
- Nie nic, tylko życia we mnie jakby mniej.
Reposted frominvisibility invisibility viazapachsiana zapachsiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl